Ugradnja dodatnih grejača za klima uređaj (do -15°C)

Šta dobijamo ugradnjom grejača klime?

U zimskom periodu na klima uredjajima koji nemaju inverterski sistem prilikom rada spoljne jedinice na niskim temperaturama dolazi do kondenzacije i pretvaranja vodene pare u led.

U tom slučaju led se ponaša kao izolator koji sprečava efikasan rad spoljne jedinice tj razmenu toplote. Takodje velika količina leda na spoljnoj jedinici blokira rad ventilatora i time može da prouzrokuje njegovo ili oštćenje motora ventilatora.

Na niskim spoljnim temperaturama dolazi do zgušnjavanja ulja u kompresoru klime što uzrokuje otežan start i rad kompresora.

Koliko grejača klima uredjaja je potrebno ugraditi?

Ove probleme moguće je rešiti ugradnjom jednog grejača koji će omogućiti klima uredjaju nesmetan rad i na nižim teperaturama sve do nekih -15°C.

Grejač se montira tako da omogućuje nesmetan rad kompresora i ventilatora na klima uredjaju, kao i odvodjenje kondezata i pri niskim temperaturama.

Ovakav grejač za klima uredjaj se može montirati sa prekidačem koji sami uključujete po potrebi ili sa termostatom koji će automatski paliti grejač klime kada temperatura bude niža od zadate.

Na koje tipove klima je moguće ugraditi grejač klima uredjaja?

Ovakva vrsta grejača za klima uredjaj je moguće ugraditi na sve vrste i tipove spoljnih jedinica i na taj način omogućiti rad klima uredjaja na niskim teperaturama.

Preporučujemo vam da prethodno proverite da li je potrebno uraditi redovni servis klima uredjaja da bi ugradnja grejača dala maksimalni efekat.