Demontaža ili premeštanje klima uredjaja

Demontaža ili premeštanje klima uredjaja se obavlja u slučajevima kada je potrebno preseliti montiranu klimu na drugi objekat ili u drugu prostoriju. Prilikom demontaže klime moguće je sačuvati sve delove instalacije kao i gas (freon) unutar instalacije i na taj način uštedeti novac.

Demontaža klima uredjaja započinje njenim pokretanjem u režimu za hladjenje i zatvaranjem ventila na spoljnoj jedinici kako bi se uvukao sav freon u nju. Kada je to završeno pristupa se odvajanju spoljašnje i untrašnje jedinice od cevi i električne instalacije.

Odvajanje spoljnje i unutrašnje jedinica sa njihovih nosača, a zatim skidanje nosača sa zida i lima koji nosi untrašnju jedinicu. Time bi proces demontaže klima uređaja bio gotov.

Tako demontirana klima se transportuje do mesta na kome će se izvršiti ponovna montaža klima uredjaja.

Ukoliko novo mesto to dozvoljava moguće je u potpunosti iskoristiti postojeću bakarnu i električnu instalaciju, kao i freon unutar klime i na taj način uštedeti novac.

Platićete samo bušenje zida i montiranje svih elemenata sistema bez plaćanja cevi, kablova i nosača. Preporučujemo vam da se tada izvrši ujedno i servis klima uredjaja kako bi klima radila kao nova.

Ukoliko je prilikom eksploatacije klima uredjaja došlo do oštećenja nekih od delova instalacije ili nosača izvršićemo adekvatnu zamenu tih delova. Onda se takva intervencija dodatno naplaćuje u skladu sa utrošenim materijalom.